Aktivity pro děti

Hlavním přínosem je zdravý vývoj našich dětí, kdy pohyb je jednou ze základních životních potřeb. Je ukazatelem, ale i prostředkem zdravého růstu i vývoje dítěte. Je prokázáno, že pohybové hry a tělesná cvičení významně působí na zdravý růst a vývoj dítěte, podporují rozvoj všech orgánů a tkání. Ukázalo se také, že dobře řízená pohybová činnost pomáhá rozvíjet kladné vlastnosti celé osobnosti dítěte, jako jsou samostatnost a sebeovládaní, pozornost a soustředění, pohotovost, odvaha k překonávaní překážek, vytrvalost a další. Pro zdraví dítěte není lhostejné, kdy se určitému pohybu naučí, jak pohyb vykonává a zda ho umí vhodně využívat při hře a v denním životě. Získané pohybové dovednosti jsou vkladem do budoucího života, především do formovaní aktivního přístupu k životu a k osobnímu zdraví. V neposlední řadě vytvářet si vztah k pohybu jako takovému, kde je důležité podpořit a cíleně vést dítě k pozitivnímu náhledu na aktivní pohyb, jakožto jeden ze základních předpokladů zdravého životního stylu.

Cvičení rodičů s dětmi (věk 2-3 roky)

Cvičení pro mladší děti je zaměřené na všestranný pohybový rozvoj dítěte. Lekce jsou vedeny hravou formou. Děti se naučí základy sportovních her s míčem a cvičení s náčiním. Cvičení pomáhá k rozvoji pohybových dovedností i celé osobnosti. Děti se učí spolupracovat a fungovat ve skupině, chápat a dodržovat pravidla her. Využíváme jednoduchého náčiní – tunely, žíněnky, obruče, overbally, lavičky atd.

Všeobecná sportovní průprava pro děti (věk 4-6 let)

Cvičení pro mladší děti je zaměřené na všestranný pohybový rozvoj dítěte. Lekce jsou vedeny hravou formou. Děti se naučí základy sportovních her s míčem a cvičení s náčiním. Cvičení pomáhá k rozvoji pohybových dovedností i celé osobnosti. Děti se učí spolupracovat a fungovat ve skupině, chápat a dodržovat pravidla her. Využíváme jednoduchého náčiní – tunely, žíněnky, obruče, overbally, lavičky atd.

Sportovní průprava pro děti (věk 7-11 let)

Cvičení je zaměřeno pro starší děti, kteří se chtějí naučit základy míčových her, gymnastiky, atletiky, strečinku a netradičních her na hřišti. Všestranně rozvíjíme pohybové schopnosti – rychlost, obratnost, vytrvalost, sílu. Cvičení je individuální, ve dvojicích nebo v celé skupině. Děti zažijí radost ze zdravého a pravidelného pohybu.

Lekce funkčního tréninku pro děti (věk 12-16 let)

Funkční trénink, díky němuž si děti zlepší držení těla, obratnost, získají lepší kondici, zdokonalí si techniku prováděných cviků. Při tréninku děti využívají váhu vlastního těla a různé fitness pomůcky (balanční pomůcky, závěsné systémy, překážky, závaží) a procvičí tak celé tělo. Lektor zohlední fyzické možnosti každého dítěte a pod jeho dozorem postupně přechází od základní k obtížnější variantě prováděného cviku. Proto je tento druh cvičení vhodný pro děti s odlišnou mírou fyzické zdatnosti.

TRX pro děti (věk 12-16 let)

Při cvičení na TRX dochází k rozvoji síly, koordinace a flexibility. Velkým přínosem je aktivní zapojení svalů jádra “core”, které je důležité budovat už u dětí toho věku. Cílem tréninku není svalová hypertrofie, ale zlepšení funkčních předpokladů pohybové činnosti. Jde především o zlepšení vnitrosvalové a mezisvalové koordinace či synchronizace participujících svalů.

Narozeninové oslavy pro děti

Nevíte, kde uspořádat vašim dětem narozeninovou oslavu?

Využijete možnost našeho sportovního centra, kde Vám zajistíme pestrý program šitý přímo na míru, který se zalíbí všem dětem.

Nabízíme:

 • zcela nové prostory:
  společenskou místnost vybavenou TV, která poslouží dětem jako herna, moderně vybavenou tělocvičnu určenou na aktivity pro děti, veškeré zázemí (šatny, sprchy)
 • fotbalové hřiště
 • tématickou oslavu dle vašeho výběru (masky, výzdoba a další)
 • ve spolupráci s restaurací Arrosto Ristorante zajištění veškeré přípravy jídel, sladkostí a pití
 • sportovní program pro děti vedený profesionálním lektorem v naší tělocvicně
 • nepřeberné množství her a soutěží na hřišti FK Slavoj Vyšehrad (umělý trávník)
 • možnost venkovní hry “Hledání pokladu” v parku Vyšehrad
 • kreativní dílnu pro děti
 • grafické zpracování pozvánky na oslavu

Cena je kalkulována dle jednotlivých požadavků.